Integritets- och cookie-meddelande

Integritets- och cookie-meddelande

Samtycke för användning av cookies

För att vår webbplats ska fungera korrekt använder vi cookies. För att få ditt giltiga samtycke för användning och lagring av cookies i webbläsaren som du använder för att besöka vår webbplats och för att dokumentera detta använder vi oss av ett cookie consent management-plattform: CookieFirst. Denna teknik tillhandahålls av Digital Data Solutions BV, Plantage Middenlaan 42a, 1018 DH, Amsterdam, Nederländerna. Webbplats: https://cookiefirst.com/nl/ betecknas som CookieFirst.

När du besöker vår webbplats upprättas en anslutning till CookieFirsts server för att ge oss möjlighet att få giltigt samtycke från dig för användning av vissa cookies. CookieFirst sparar sedan en cookie i din webbläsare för att bara kunna aktivera de cookies som du har gett samtycke till och för att dokumentera detta korrekt. De bearbetade uppgifterna lagras tills den förutbestämda lagringstiden har löpt ut eller du ber oss att ta bort uppgifterna. Ovanstående kan dock innebära att vissa obligatoriska lagringstider gäller.

CookieFirst används för att få det lagstadgade samtycket för användning av cookies. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6(1)(c) i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Databehandlingsavtal

Vi har ingått ett databehandlingsavtal med CookieFirst. Detta är ett avtal som krävs enligt dataskyddslagen, som garanterar att uppgifter från våra webbplatsbesökare endast behandlas enligt våra instruktioner och i enlighet med GDPR.

Serverloggfiler

Vår webbplats och CookieFirst samlar in och lagrar automatiskt information i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare automatiskt skickar till oss. Följande uppgifter samlas in:

  • Din samtyckesstatus eller indragning av samtycke
  • Ditt anonymiserade IP-adress
  • Information om din webbläsare
  • Information om din enhet
  • Datum och tid då du besökte vår webbplats
  • Webbadress på den sida där du sparade eller uppdaterade dina samtyckespreferenser
  • Den ungefärliga plats för den användare som sparade sin samtyckespreferens
  • Ett universellt unikt identifieringsnummer (UUID) för webbplatsbesökaren som klickade på cookiebannern

<div id=”cookiefirst-policy-page”></div>